معماری پست مدرنیسم در مشهد:

 

     Picture2.jpg    Picture4.jpg          

                Picture5.jpg     Picture1.jpg

                           Picture11.jpg

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
سجاد ميرجليلی

جالب بود. هيچوقت به معماری مشهد اينطوری نگاه نکرده بودم منم ببين

faraz

halam bad mishe mikham bala biaram vaghti in sakhtemona yadam miad!

mirgholami

من تازگی به اين موضوع معماری پست مدرن ايرانی کمی مشکوک شده ام. اگر معماری ژست مدرن را نتيجه يک ديالکتيک تاريخی در غرب و بعد و أنچه از دل مدرنيزم برخاست بدانيم چگونه ممکن است ما معماری پست مدرن داشته باشيم بدون اينکه مسير مدرن را تمام و کمال طی کرده باشيم. شاید بهتر باشد عنوان دیگری بر این معماری بگذاریم. مثلا معماری مردم پسند یا نسل سوم دانشگاههای معماری