به نام خدا

از مدتها پيش می خواستم در باره ی معماری بنويسم از چهار سال و اندی پيش !

ان وقت ها يک وبلاگ انگليسی داشتم که شعر های مورد علاقه ام در ان بود  اما

پس از چند ماه تبع تنوع طلب معمارانه گل کرد و تصميم گرفتم مدتی ننويسم و اين

وضع تا امروز که داشتم ارشيوم را مرتب ميکردم ادامه پيدا کرد با خودم گفتم چقدر

حرف نگفته  چقدر مطلب نانوشته و چقدر  فضای خالی.

شايد الان زمان خوبی است( بعد از شش سال ونيم بودن در فضای معماری) برای

گفتن!

فکر می کنم و اميدوارم اين گفتگو برای خودم و سايرين ياد اور ظرايف بسياری باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید