پست های ارسال شده در آبان سال 1385

 طنز معماری(۲)  ۲۰۰طرح از ۲۰کشور جهان در مسابقه طراحی ساختمان بنیاد معماری لندن شرکت کردندکه بامعرفی۸گروه:  FOA-AOC- A.GRAFT-Lacton + Vasal - MVRDV zaha hadid-Bernard  Tschumi-John st caruso  وبرتری زاها ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 27 بازدید