پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

به نام خدا       و ناچاريم برای تنفس نگاه خط خطيمان را از ميان  مکعب ها پرواز دهيم.                                                                    
/ 1 نظر / 32 بازدید
خدا قول نداده اسمون هميشه ابی باشه و باغ ها  پوشيده ازگل.... قول نداده زندگی هميشه به کامت باشه...                                             خدا ساحل بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
بزودی در مورد اموزش معماری که مرتبط با موضوع پايان نامه ام هم هست خواهم نوشت.                                                    
/ 1 نظر / 21 بازدید