شهرسازی مدرنیسم در مشهد;    Modernism's Urbanism in mashhad

   Picture6.jpg

              Picture9.jpg  

   Picture7.jpg

/ 3 نظر / 52 بازدید
M.A

Who knew! awesome pix--thanks

محمد حامد

تشكر دوم تاريخ ساخت پروژه ها رو ننوشتيد . نام محل ها را هم ذكر نكرديد . حتما كه اين عكس ها متعلق به معماري و شهر سازي دوره پهلوي هشتند.