تفکر انتقادی

 تفکر انتقادی یک فرایند است , یک نتیجه و پرسش از اصول موضوعه را در

 

 بر می گیرد ،در راستای آن تخیل  صورت می گیرد و به تردید فکری منجر

 

  می شود.

 تفکر انتقادی از مهمترین مسائلی است که در قضاوت پروژه های معماری 

 مطرح می گردد. بدست آوردن ابزارهای نقد صحیح  در قالب فعالیت های

 

 گروهی امکان پذیر است.

 

 چه کسی می تواند نقش دوستی نقاد را بازی کند؟

     هماهنگی و ارزش های مشترک , علاقه به انجام پژوهش , توانایی در

  فراهم آوردن بازخوردی چالش انگیزاما انتقادی  و در دسترس بودن ،

      خصوصیات دوست نقاد شما خواهند بود.

   گاه مناسبات دوستی نقاد , درچشم دیگران تبانی پنهانی بنظر می رسد ؛

جای تاسف است اگر تبانی  مانع از اعتبارگذاری مناسب ادعاهای  معمارانه

 

  شما شود!!

/ 3 نظر / 27 بازدید
علی

گفتگو؛ روش سقراطی شناخت فلسفی است. گفتگو روشی برای پیگیری اندیشه در فضاست. فضایی میتواند برای اندیشه تواناساز و پرورنده باشود که حاوی عناصری چون خطاپذیری - انتقادپذیری- صراحت - صداقت - اطلاعات و... باشد.

علی

سلام اگه می خواين از تفکر ارسطويی رد شين سری هم به ما بزنين آدرس وبلاگو هم که گذاشتم خسته نباشين

احسان

من با آقای علی در تعريف فضا برای بسط انديشه بسيار موافقم